<
Publikens favoriter blev Fabian Johansson och Kristin Rannikko
      2:a
Elias Cavretti
Gunilla Elsässer    
      1:a
Mikael Lundin
Ann Lilja 

       3:a
Mats Gahnström
Anneli Johansson
Klubbmästerskap i Bugg 2016