Socialdansinfo

Brunna Danssportklubb, BDK, är en ideell förening som består av alla medlemmar i den samma dvs. både Du och jag. Med andra ord så är det alla medlemmars gemensamma ansvar att föreningen ska fungera och fortsätta existera.

Det finns medlemmar som lägger enormt många timmar i veckan, ideellt, för att vår förening ska ha en fungerande och trevlig verksamhet. När det gäller vår Socialdans så handlar det exempelvis om att ha ett fungerande Café, göra spellistor med musik som vi dansar till osv. mer konkret handlar det om att det ska raggas folk, välkomna medlemmar, arrangera utskick, handlas, bakas, bres smörgåsar, ställa fram, ställa undan, städas, diskas, tvättas … Vi gör det, för att vi vill att vår gemensamma socialdans ska vara bäst.

Vi vill därför be Er som är med på vår socialdans om ett par saker:Vi har några få som säger sig vara medlemmar, men inte är det och "plankar" in. Vi är, som sagt, en ideell förening och lokalerna Du/vi är i betalar vi hyra för, som finansieras med hjälp av medlemsavgifter, entréavgifter osv. Är Du inte medlem ännu, betala in 20xx årsmedlemsavgift redan nu, så går Du gratis resten av 20xx.

Med vänlig hälsning, Socialdansteamet